Innebandyvision

Vi gillar att pressa högt och skapa ett intensivt spel. När vi har bollen gillar vi aktioner som tar bollen mot mål och inte några intetsägande sidledes eller bakåtpassningar. Det är en snabb, proaktiv, attackerande, kontrings-, kontrapressande, spännande och underhållande spel. Att utvecklas handlar i min värld väldigt mycket om att utsättas för så många situationer som möjligt och denna typen av spel gör att spelarna ofta hamnar i betydligt fler beslutssituationer än i ett mer klassiskt spel.

Vi vill försöka alltid attackera och skapa ett numerärt överläge med minst en spelare. Det är viktigt att spelarna också har en grundstruktur där vi utbildar spelarna att agera instinktivt med ett offensivt tänk.

Försvarsmässigt så förespråkar vi en fusion mellan “dubbling & vilande försvar”, vilket innebär att två spelare agerar mot boll medans de tre hjälpspelarna ska markera motståndarens tre mest offensiva spelare tätt, för att på det sättet undvika kontringar emot sig. Vi vill släppa den minst farliga motståndaren och försöka få att bollförande spelare som får en dubbling mot sig ska passa hemåt till den minst farliga spelaren i motståndarlaget dvs den som är så långt som möjligt från vårt mål.

I offensiven så vill vi ha så många aktioner som möjligt som tar bollen mot målet, spel i sidled eller hem till back är helt ok om spelarens besömning är att vi skapar ett ännu bättre läge med den passningen. Det finns dock ingen fördel att bygga bollinnehav bara för spela av tid utan vi går för att skapa så många offensiva chanser som möjligt.

Sett till formationer så är vi väldigt flexibla. Vår föredragna formation är en 1-2-2 men det kan lika gärna utgå från en 2-1-2, nackdelen med 2-1-2 är att backarna ”tenderar” att hitta en pasivitet i visa delar av spelet och inte delta 100 % i press-spelet & anfallsspelet. I en 1-2-2 så faller det sig mer naturligt.

Kondition och snabbhet är nyckeln, ska vi lyckas med vårt spel så behöver vi varje match löpa fler löpmeter än våra motståndare och med högre hastighet. Det är grunden till den stora mängder fysträning som vi genomför på StarCamp.

Samtliga av våra innebandypass är byggda utifrån vår vision och vi har brutit ner aktionerna vi vill se i 5 vs 5 till övningar med spelmoment där vi hanterar de situationer som sen kommer uppstå på matchspelet.

Några exempel på övningar som vi jobbar med på StarCamp

//Johan Good, StarCamp Innebandy