Anmälan

BESLUT RÖRANDE STAR CAMP 2021

Det är med tungt hjärta som projektgruppen för Star Camp tyvärr tvingas meddela Er att beslut tagits om att ställa in årets Star Camp. Läs mer  >

DECISION REGARDING STAR CAMP 2021

We regret to inform you that the project group for Star Camp has taken the decision to cancel this year’s Star Camp. Read more  >

.


Personuppgifter – GDPR

Star Camp ägs och arrangeras av Pixbo Wallenstam IBK. Pixbo Wallenstam IBK värnar om din integritet. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med föreningens integritetspolicy och andra dokument i enlighet med GDPR. Information om och hantering av personuppgifter återfinns på Pixbo Wallenstams hemsida. Läs mer på Pixbo.se >