Star Camp News


19 december 2023

Vår första ledarpresentation inför sommarens Star Camp

Intervju med Mikael Stefanovici, Harstad IBK, som kommer att vara ledare på Star Camp summer, Star Camp PRO och Star Camp International.

Hej Mikael! Du ska vara ledare på Star Camp i sommar, vad ser du mest fram emot?

– Det som alltid är roligast med Star Camp är att träffa alla innebandyspelare som tycker innebandy är roligt och vill utvecklas. Deras driv och glädje med sporten är varför man håller på med innebandyn.

Vad kommer du att bidra med som ledare?

– Jag vill möta alla där de är och hjälpa till där det behövs. För mig är det viktigt att alla har det bra och kul, köra roliga övningar och utmana spelarna att hitta egna lösningar.

Ditt bästa minne från Star Camp? 

– Jag har många bra minnen då jag har varit deltagare själv under åren 2015 och 2016, men nu även fått vara ledare. Men om jag måste välja blir det ändå Star Camp pro-veckan där jag fick vara ledare för första gången.

Vi tackar Mikael för pratstunden!


16 december 2023

Intervju med Mattias Liljenberg, fysansvarig på StarCamp 

Hallå där Mattias! Hur tänker du kring de kommande lägerveckorna, vad kommer våra Star Camp-deltagare att få träna på?

– Vi jobbar med fyra olika teman i form av styrka, explosivitet, kondition och snabbhet.

Fysträning är ett väldigt brett ämne, men vilka delar av fysen tycker du är viktigast att utveckla om man ska klara av att spela på elitnivå?  

– Samma punkter som de delar vi arbetar med, men man behöver även komplettera med kunskap kring smidighet, sömn, kost och träningsplanering.

Ditt bästa minne från StarCamp

Star Camp Pro nu på höstlovet, det var otroligt kul att få jobba med så taggade ungdomar som tog i rejält på träningspassen!

Vi tackar Mattias för pratstunden!


14 december 2023

Intervju med Per Tjusberg

Hallå där Per! Hur tänker du kring de kommande lägerveckorna på sportlovet och i sommar, vad kommer våra Star Camp deltagare få träna på?

Per Tjusberg

– Främst kommer vi att träna på några av de detaljer som vi pratar mycket om i våra SSL-lag. Spelförståelse som krävs på elitnivå och individuella skills och egenskaper.

Hur mycket spel blir det på mindre plan vs spel på fullstor plan (vi kommer ju mixa en del men motivera gärna fördelarna med respektive spelform).

– Båda delarna är viktiga att träna på. Fullt matchspel ger möjlighet att träna på formationens samarbete och individen kan träna på rörelser och situationer exakt som på match. Spel på mindre ytor ger möjlighet att få fler kontakter med boll och fler 1-mot-1-situationer. Spel på mindre ytor öppnar också för spelare att bryta mönster och använda sin fantasi på nya sätt.

Ditt bästa minne från Star Camp?

– Jag var ledare på Starcamp när jag kom till Pixbo för snart 20 år sedan. Två otroligt härliga sommarläger där gemenskapen bland ledarna och deltagarna var något speciellt. Om jag ska välja något minne så var det hur vi utvecklade matchen där ledarna möter deltagarna – vi gick från att möta de äldsta ungdomarna sent på kvällen till att göra den till en show för hela lägret att vara med och spela eller titta på.

Vi tackar Per för pratstunden!8 juni 2023

Information till spelare och föräldrar

Tisdagen den 30 maj stängde vi registrering för anmälan, och går igenom alla anmälningar och ser till att allt och alla är på rätt plats. Ni som har öppna frågor gällande fakturering, betalningar och andra frågor kommer att få svar snarast möjligt. Nedan följer nyttig info för spelare och föräldrar.

Incheckning och avslutning
– Första lägerdagen sker incheckning kl. 17.00 utanför Mölnlycke Idrottshall i Mölnlycke.
– Middag serveras från kl. 17.30-18.15.
– Invigning i Mölnlycke Idrottshall kl. 19.00.
– Senare på kvällen serveras stadig kvällsfika.
– Sista lägerdagen samlas alla kl. 13.30 för gemensam avslutning i Mölnlycke Idrottshall.
– Avslutningen beräknas vara klar ca kl. 14.00.

Dagläger
– Deltagare på dagläger deltar precis som övriga deltagare.
– Skillnaden är att man inte sover på lägret.
– Man kan välja att sova hemma eller med sin tillresta familj under lägerveckan.
– Allt ingår i detta alternativ.
– Barnen lämnas och hämtas hos en ledare i caféet varje dag.
– Rekommenderade ankomst- och avresetider för barnen är mellan kl. 7.00-8.00 respektive kl. 20.00-21.00.
– Önskemål om andra tider kan kommuniceras till ledarna.

Värdesaker
– Förvara värdesaker i skåp.
– Ta med eget hänglås.
– Sovsalarna är låsta mellan kl. 10 och 16, men det rekommenderas att inte lämna något värdefullt där.

Restriktioner och regler
– Totalförbud mot nötter, mandel och sesamfrön på grund av allergier.
– Energidrycker är inte tillåtna på lägret på grund av negativ påverkan på barn och ungdomar.
– Ingen alkohol, narkotika eller tobak är tillåtet på Star Camp.

Packlista
– Skor för inomhus- och utomhusbruk.
– Vattenflaska.
– Innebandyutrustning (målvaktsställ, hjälm, innebandyklubba).
– Innebandyglasögon.
– Träningskläder och träningsoverall.
– Täcke, sängkläder, kudde, och sovutrustning.
– Hänglås för förvaring av värdesaker i skåpen.
– Handduk (bra att ta med två).
– Hygienartiklar (shampoo, tvål, tandborste, tandkräm, deo utan spray).
– Badkläder och regnkläder.
– Underkläder (t-shirts, strumpor) för ombyte under fem övernattningar.
– Fickpengar/bankkort för veckan. 
– Observera att kostnader inne på Liseberg betalas av deltagarna själva.

Kontakt
Postadress
Star Camp
Pixbo Wallenstam IBK
Bruksgatan 17
435 35 Mölnlycke


June 8, 2023

Information for players and parents

On Tuesday, May 30th, we will close the registration for enrollment, go through all the registrations, and ensure that everything and everyone is in the right place. Those who have open questions regarding invoicing, payments, and other inquiries will receive a response as soon as possible. Below is useful information for players and parents.

Check-in and Closure
– On the first day of the camp, check-in takes place at 17:00 outside Mölnlycke Sports Hall in Mölnlycke.
– Dinner will be served from 17:30-18:15.
– Opening ceremony in Mölnlycke Sports Hall at 19:00.
– Later in the evening, a substantial evening snack will be served.
– On the last day of the camp, everyone gathers at 13:30 for a joint closure in Mölnlycke Sports Hall.
– The closure is estimated to be completed around 14:00.

Day Camp
– Participants in the day camp participate just like the other participants.
– The difference is that they do not sleep at the camp.
– They can choose to sleep at home or with their accompanying family during the camp week.
– Everything is included in this option.
– Children are dropped off and picked up with a leader at the café every day.
– Recommended arrival and departure times for children are between 07:00-08:00 and 20:00-21:00, respectively.
– Requests for different times can be communicated to the leaders.

Valuables
– Keep valuables in lockers.
– Bring your own padlock.
– The dormitories are locked between 10:00 and 16:00, but it is recommended not to leave anything valuable there.

Restrictions and Rules
– Total ban on nuts, almonds, and sesame seeds due to allergies.
– Energy drinks are not allowed at the camp due to their negative impact on children and youth.
– No alcohol, drugs, or tobacco are allowed at Star Camp.

Packing List
– Indoor and outdoor shoes.
– Water bottle.
– Floorball equipment (goalkeeper gear, helmet, floorball stick).
– Floorball goggles.
– Workout clothes and tracksuit.
– Blanket, bed sheets, pillow, and sleeping equipment.
– Padlock for storing valuables in the lockers.
– Towel (good to bring two).
– Toiletries (shampoo, soap, toothbrush, toothpaste, deodorant without spray).
– Swimwear and rainwear.
– Underwear (t-shirts, socks) for changing during the five overnight stays.
– Pocket money/bank card for the week. 
– Note that costs inside Liseberg will be paid by the participants themselves.

More information will follow the coming weeks.

Contact
Postadress
Star Camp
Pixbo Wallenstam IBK
Bruksgatan 17
435 35 Mölnlycke
Sweden