Star Camp News

2020-06-22

Welcome to a brand new pre-season experience

Pixbo Wallenstam and Star Camp welcome you to the first edition of Pixbo Wallenstam Camp. A brand new experience where floorball players between 11 and 18 years old (born 2002-2009) have the opportunity to take their pre-season preparations to the next level.

A one-week day-camp filled with floorball training, physical training and tactical sessions.

Participants will be coached by elite players and coaches from Pixbo Wallenstam SSL and JAS (e.g. Gustav Fritzell, Mia Karjalainen, Lara Manninen, Laura Heini, Jon Hedlund, Alfred Petterson, Per Tjusberg…)

Are you looking for an extra challenge during pre-season? Do not wait to register for Pixbo Wallenstam Camp 2020.

When:
Week 33, Monday 10th – Friday 14th of August

Where:
Week 33: Wallenstamhallen, Pinntorps Idrottshall and Airdome (our tent).

Time:    08:00 – 17:00, with the opportunity to arrive at 07:30 at Wallenstamhallen

Price:    1800 SEK incl lunch, snack break, Zone T-shirt, floorball training, physical training and tactical sessions

Registration:  https://camp.laget.se/Pixbo/PWCamp

Register before:
2nd of August (week 33)

Note! First come, first served. Due to Covid-19, the amount of participants will be limited to 23 persons per facility + 2 coaches. All activities will be in line with the guidelines from the Swedish government.

Terms:
We reserve the right to cancel the camp if less than 20 participants have registered (per week).
We will split the participants into groups in the best suitable way.
If you have any food allergies, please mention them during registration (nuts are totally prohibited in the premises).
After registration, an invoice is sent to the parent’s email address.
You pay via our partner “Billogram” which adds a fee of 40 SEK.

Questions:  Contact us via pwcamp@starcamp.se

// Star Camp
Pixbo Wallenstam

Välkommen till en helt ny försäsongs-upplevelse

Pixbo Wallenstam och Star Camp välkomnar dig till den första utgåvan av Pixbo Wallenstam Camp. En helt ny upplevelse där innebandyspelare mellan 11 och 18 år (födda 2002-2009) erbjuds möjligheten att ta försäsongs-träningen till nästa nivå!

En hel veckas dagläger fyllt med innebandyträning, fys-träning och taktiska lektioner.

Deltagarna kommer tränas av elit-spelare och tränare från Pixbo Wallenstams SSL- och JAS-lag (tex Gustav Fritzell, Mia Karjalainen, Lara Manninen, Laura Heini, Jon Hedlund, Alfred Pettersson, Per Tjusberg…)

Letar du efter en extra utmaning under försäsongen? Vänta inte med att anmäla dig till Pixbo Wallenstam Camp 2020.

När:
Vecka 33, måndag 10:e – fredag 14:e augusti

Var:
Vecka 33: Wallenstamhallen, Pinntorps Idrottshall och Airdome (vår tält-hall).

Tid:   08:00 – 17:00, med möjlighet att komma redan 07:30 till Wallenstamhallen

Kostnad:  1800 kr inkl lunch, mellanmål, Zone T-shirt, innebandyträning, fys-träning och taktiska lektioner

Anmälan:  https://camp.laget.se/Pixbo/PWCamp

Sista anmälningsdatum:  2 Augusti (vecka 33)

OBS!  Först till kvarn gäller!  Pga Covid-19, kommer antalet deltagare att begränsas till 23 st per hall + 2 ledare. Vi kommer även att följa de rekommenderade åtgärder som gäller från Sveriges Regering.

Villkor:
Vi förbehåller oss rätten att ställa in om färre än 20 deltagare anmält sig (per vecka).
Vi förbehåller oss rätten att dela upp grupperna på bästa möjliga sätt utifrån anmälda deltagare.
Om du är allergisk mot någon form av mat, ange det vid anmälan (nötter helt förbjudet i lokalerna).
Efter anmälan skickas en faktura ut till målsmans email-adress.
Betalning sker via vår partner ”Billogram” som tar 40 kr i avgift.

Frågor:  Kontakta oss via pwcamp@starcamp.se

 


.
2020-05-14

Star Camp postponed to 2021

Announcement regarding Star Camp, Pixbo Wallenstam’s international
summer camp

The decision to move the camp to 2021 is of course a very difficult, but we believe necessary, decision under the current circumstances. We understand the implications for the many children and families that have planned their summer with Star Camp in mind.

In the past month, we explored several options to move Star Camp to a later date this year. In line with the current guidelines by the Swedish Government regarding sport events and the uncertainty about the duration of these measures, we ultimately decided that it is not possible to hold Star Camp later this year and will postpone to summer 2021.

To arrange such a large and international floorball camp as Star Camp and guarantee an unforgettable experience careful requires careful preparation. As we prioritize the health of our participants, employees and everybody involved during Star Camp, we ultimately feel compelled take this decision. Looking forward to better times we promise to come back with a brand-new Star Camp experience next year in the newly built Wallenstam Arena.

All registered participants have received an email with regards to their registration.

FAQ

Til when will Star Camp be moved?

Star Camp will be moved to summer 2021 (week 25, 26, 27, 28)
Week 1: Saturday 13 june – Thursday 18 june
Week 2: Sunday 21 june – Friday 26 june
Week 3: Sunday 28 june – Friday 3 july
Week 4: Sunday 5 july – Friday 10 july

What happens with my registration fee?

All registered participants have received an email with regards to their registration. If not, mail corona@starcamp.se and send the email address you used for registration and you will receive the mail again. Also check your junk mail folder.
.

.
Star Camp flyttas till 2021

Meddelande rörande Star Camp, Pixbo Wallenstam’s internationella sommarläger

Beslutet om att flytta lägret till 2021 är självklart ett väldigt svårt, men nödvändigt, beslut under de rådande omständigheterna. Vi förstår den påverkan detta ger för alla barn och familjer som hade planerat sin sommar med Star Camp i tankarna.

Under de senaste månaderna har vi tittat på flertalet möjligheter till att flytta lägret till ett senare datum i år. Med stöd av gällande riktlinjer från den Svenska Regeringen rörande idrottsevenemang, och den osäkerhet om hur länge dessa kommer behållas, har vi nu slutligen beslutat om att det inte längre är möjligt att genomföra Star Camp under detta år och skjuter lägret till sommaren 2021.

Att arrangera ett stort och internationellt innebandy-läger som Star Camp och garantera oförglömliga minnen kräver noggranna förberedelser. Eftersom vi prioriterar hälsan hos våra deltagare, anställda och övriga involverade i Star Camp, så har vi tvingats till detta slutliga beslut. Vi ser fram emot bättre tider och lovar att återkomma med en helt ny Star Camp upplevelse nästa år i vår nybyggda Wallenstam Arena.

Alla anmälda deltagare har fått e-mail rörande deras anmälan.

FAQ (vanliga frågor)

Tills när kommer Star Camp att flyttas?

Star Camp kommer flyttas till sommaren 2021 (vecka 25,26,27,28)
Vecka 1: Lördag 13 juni – Torsdag 18 juni
Vecka 2: Söndag 21 juni – Fredag 26 juni
Vecka 3: Söndag 28 juni – Fredag 3 juli
Vecka 4: Söndag 5 juli – Fredag 10 juli

Vad händer med min anmälan och inbetald avgift?

Alla registrerade deltagare har fått ett email med information om deras anmälan. Om ni saknar detta email, hör av dig till oss på corona@starcamp.se med den email-adress som du använde vid registreringen så skickar vi om mailet. Kontrollera även din Skräppost/SPAM mapp.

 


2020-04-04

Pixbo Wallenstam postpones Star Camp due to Covid-19

Meddelande angående Star Camp, Pixbo Wallenstams internationella sommarläger:

Att flytta fram lägret är givetvis ett väldigt tungt och tråkigt beslut som vi nu behöver ta. Det här var såklart inte planen för sommaren 2020.  Vi har stor förståelse för att många barn och familjer gjort planer och planerat sin sommar efter lägerveckorna.

Att genomföra ett så här stort innebandyläger involverar många människor, kräver omfattande planering och noggranna förberedelser.  Just nu är det tillåtna antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar begränsat till 50 personer, samt starkt rekommenderat att ingen idrott bedrivs inomhus. Detta gör att vi inte kan genomföra lägret vid planerad tidpunkt då vi inte vet när beslutet kommer att upphävas.

Vi känner oss därför tvungna att nu ta beslutet att flytta fram Star Camp till en ny tidpunkt, hur svårt och ledsamt det än är. Vi hoppas på förståelse för vårt beslut i denna unika och svåra situation.  Vi återkommer så snart vi kan med besked om datum för när Star Camp kommer genomföras.

Inbetald anmälningsavgift gäller till de kommande datumen.

Vid ytterligare frågor, titta in på vår FAQ sida. Denna sida uppdateras så fort ny information finns tillgänglig.

Vi hoppas att du, din familj och dina bästa vänner har det fortsatt bra i dessa speciella och svåra tider.

Pieter-Jan Maekelbergh
Manager Star Camp
corona@starcamp.se

——-


Announcement regarding Star Camp, Pixbo Wallenstam’s international summer camp

The decision to move the camp to a later date is of course a very difficult, but we believe necessary, decision under the current circumstances. We understand the implications for the many children and families that have planned their summer with Star Camp in mind.

To arrange such a large and international floorball camp as Star Camp involves many people and requires extensive planning and careful preparation to guarantee an unforgettable experience. Right now, the permitted number of participants at public gatherings and public events in Sweden is limited to 50 persons. On top of that, it is also strongly recommended that no sport should be conducted indoors, nor should camps continue as planned. This means that we are unable to go through with the camp at the scheduled time given the uncertainty about when these guidelines will be cancelled.

As we prioritize the health of our participants, employees and everybody involved during Star Camp, we feel compelled to postpone Star Camp to a new date. This was a difficult decision and we hope for your understanding. We will come back to you as soon as we can with the new date of when Star Camp will be held.

The paid registration fee will be transferred to the new dates.

For further questions, please have a look at the  FAQ site on our homepage. This page will be constantly update once new information is available

We sincerely hope that you and your family and friends are all doing well in these unprecedented and difficult times

Pieter-Jan Maekelbergh
Manager Star Camp
corona@starcamp.se

 


 

2020-03-14


.
2020-03-01

“I love the passion that the participants at Star Camp have and like to share my advice with them”

Filip Langer is without any doubt one of the biggest floorball talents. He is a key player for both the Czech Men´s National Team and Tatran Stresovice. Last year, he took gold at the World Championships with the U19 Czech national team. Without any doubt impressive, and the best is yet to come! Last year Filip joined us for the first time as a coach at Star Camp and also this summer he will share his tips and tricks with all the participants. Time to get to know him better!

Hej Filip, tell us a bit about your journey as a floorball player.

Hi! I started when I was about 7 years old in Tatran Stresovice. As soon as I started to play floorball, I fell in love with the sport and I still love it. I transferred to Pixbo for three months in season 17/18. That was my one and only transfer in my life so far.

Shocking the floorball world by winning gold at the U19 WFC, how did that feel?

It was something amazing. I think I am not able to describe the feelings; you have to live through this if you want to know how that feels.

You have been playing for Pixbo for a while as a junior player. How was it like?

It was an amazing experience. All the memories I have are positive and I will that experience with me forever. I had to take care of myself and I think I came back to Czech Republic as a more mature Filip. I have met so many good friends and people. I tried SSL for the first time. It was just awesome!

You have been coach at Star Camp last year. What has it been like?

It was my first experience as a coach at Star camp. I like to give advices to the young players; I love the passion they had for floorball and I had a great time there!

How is your Swedish?

My Swedish? Lets skip this Q….

Why should people join Star Camp this summer?

They can meet and make new friends, they can train with SSL players, and the most important thing, it is fun!

What is your next big goal?

My next big goal is to finish high school and then we will see, but first is the school…

 


 

2020-02-20

Winning gold at the WFC last year should just be the start of something bigger”

Pepa Juha is making his way in the floorball world. Last year, he took gold at the World Championships as captain of the Czech U19 team and currently he is a key player in the Czech Elite team Sparta Praha. More importantly, Pepa has been a loyal coach at Star Camp over the past years and also this summer, he will share his tips and tricks with all the participants. Time to get to know him better.

Hej Pepa, tell us a bit about your journey as a floorball player.

I started my own floorball journey at the age of six as a player for Bohemians where I spent my entire “childhood”. I transfered to Sparta Praha pretty recently but it feels like a very good decision. Taking gold with the Czech U19 team has definitely been one of the highlights of my career so far as well. Now, I am planning on improving my game even more by working on myself and my skills as much as possible.

How do you look back on winning the gold medal as a captain of the Czech National Team at the U19 Floorball World Championship, almost one year after you shocked the floorball world?

Amazing! But the U19 gold must not be our end goal, on the contrary, it should be our start for something bigger. I don´t want to get comfortable by “just” winning the U19. It was nice to be captain in this journey of course. Via Peaches Project, a lot of the players knew each other already before. There were many suitable people thanks to this, but in the end they voted for me. It was a big honor, but even a greater responsibility. I am very proud of the team. They helped me and I hopefully did help them in the best way as well.

You have been playing for Pixbo for a while as a junior player. What was that like?

Honestly, that is still one of those lifetime experiences. At the very beginning of my stay, I seeked only playing floorball and wearing that red-white jersey but at the end I found something much more. Even if I play in Czech now, I still believe that I am part of that “Räv-Familjen” and that feeling is and will always be very valuable.

You have been both a participant and a coach at Star Camp. What has it been like returning to Mölnlycke every summer?

Every year I feel this scent of sentiment. Visiting Mölnlycke makes me really happy. But it is mainly because of the people I keep meeting there, so I will keep coming back until you have enough of me!

How is your Swedish?

I hope it is ok!  Jag fattar nästan allt som är sagt och försöker att svara på det på svenska.  Men självkart, när jag fattar inte frågar jag på engelska

Why should people join Star Camp this summer according to you?

If you are obsessed with floorball as much as I and my other colleague trainers are, then you will blend just in. And not only that, the biggest perk of Star Camp is that you make tons of new friends! Hopefully I will be one of them!

What is your next big goal?

In short term I would like to improve my position play and one-timer shots. My long term goal is to win a Czech Superleague title, play for the Czech Men´s national team and keep on enjoy playing floorball!

Lycka till och vi ses på Star Camp snart!

Pepa will join Star Camp 2020 in week 2 and 3  this summer.

 


 

2019-11-11

Pieter-Jan Maekelbergh på tränarseminarium i Kina

Pieter-Jan Maekelbergh, ansvarig för Star Camp, genomförde ett tvådagars tränarseminarium i Beijing anordnat av China Floorball Development den 9-10 november. Det var ett utmärkt tillfälle att visa klubbens olika projekt. Läs mer >